Thursday, December 3, 2009

Hora/Madonna

Finns ju de som har den synen, i ens närhet! En jobbig tanke att hantera.

No comments: